تفاوت فراخوان جذب هیات علمی آبان ۱۴۰۱ با دوره‌های قبل

معاون مرکز جذب وزارت علوم تحقیقات و فناوری چگونگی روند جذب هیات علمی دانشگاه‌ها در دوره جدید را تشریح کرد.

جعفر جعفری معاون مرکز جذب وزارت علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به آغاز فرایند جذب اعضای هیات علمی از ۱۴ آبان‌ ماه 1401 ، گفت: فرایند جذب اعضای هیات علمی تا ۷ دی‌ماه ادامه دارد. وی افزود: براساس زمان‌بندی صورت‌ پذیرفته از ۱۴ تا ۲۷ آبان ماه دانشگاه‌ها باید اعلام نیاز هیات علمی خود را ثبت کنند، از ۲۸ آبان تا ۱۱ آذر اعلام نیاز دانشگاه‌ها بررسی و براساس آمایش سرزمین تخصیص ظرفیت به دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد.

معاون مرکز جذب وزارت علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه دانشگاه‌ها از ۱۲ تا ۲۱ آذرماه بر اساس تخصیص ظرفیت اختصاص یافته نیازها را تایید می‌کنند، گفت: از ۲۶ آذر تا ۷ دی سامانه ثبت‌نام برای جذب هیات علمی باز می‌شود و متقاضیان می‌توانند تا ۳ انتخاب داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه این دوره جذب هیات علمی نیز طبق روال گذشته تاکید بر جذب نیروی نخبه دانشگاهی است، گفت: براساس شیوه‌نامه ابلاغی به دانشگاه‌ها داوطلبان براساس معدل و سوابق آموزشی و پژوهشی ارزیابی می‌شوند، ۳ برابر جذب به هیات اجرایی معرفی و در نهایت یک نفر در هر رشته گرایش انتخاب می‌شود.

جعفری درباره تفاوت این دوره فراخوان جذب هیات علمی با دوره‌های قبل، گفت: تمام دانشگاه‌ها باید فراخوان‌های قبلی را تعیین تکلیف کنند، دوره قبل دانشگاه‌ها می‌توانستند با تعیین تکلیف ۸۰ درصدی وارد مرحله جدید جذب هیات علمی شوند اما این دوره باید ۱۰۰ درصد پرونده‌های دوره قبل را تعیین تکلیف کرده باشند.

* حضور حداقل سه عضو هیأت علمی معتمد در کارگروه مسئول غربال‌گری برای هر رشته تحصیلی

وی خاطرنشان کرد: بر اساس شیوه نامه ابلاغی به دانشگاه‌ها در غربال‌گری اولیه افرادی که هر کدام از شرایط لازم قانونی از قبیل شرط سنی، هم‌سوئی رشته گرایش تحصیلی با فراخوان، حداقل معدل سه مقطع تحصیلی، هم‌سوئی مقاطع تحصیلی و شرایط اختصاصی اعلام شده در فراخوان را ندارند، حذف می‌شوند.

معاون مرکز جذب وزارت علوم تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: کارگروه مسئول غربال‌گری برای هر رشته تحصیلی حداقل دارای سه عضو هیأت علمی معتمد است و ترکیب آن را هیأت اجرایی دانشگاه تعیین می‌کند. این کار گروه، طی صورت‌جلسه‌ای ضمن ذکر دقیق عناوین شرایط لازم قانونی سبب حذف هر کدام از متقاضیان، افراد واجد تمامی شرایط لازم قانونی را مشخص می‌کند.