• صفحه نخست
  • اخبار
  • تقدیر از مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه صنعتی سیرجان در پی کسب عنوان رتبه‌ فعال مرکز مشاوره و سبک زندگی در سال 1401 در بین مراکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاههای سراسر کشور

تقدیر از مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه صنعتی سیرجان در پی کسب عنوان رتبه‌ فعال مرکز مشاوره و سبک زندگی در سال 1401 در بین مراکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاههای سراسر کشور

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان، روز دوشنبه 10 بهمن ماه 1401 در پی کسب عنوان رتبه‌ فعال مرکز مشاوره و سبک زندگی در سال 1401 توسط مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه صنعتی سیرجان در بین مراکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاههای سراسر کشور، ریاست محترم دانشگاه دکتر محمد جواد محمودآبادی از زحمات سرکار خانم عاطفه عتیقی مسئول مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه تشکر و با اهدای لوح سپاس تقدیر و قدردانی کردند.

خبرتکمیلی کسب رتبه فعال مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه در سایت دانشگاه از طریق لینک:

https://sirjantech.ac.ir/?p=9907

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان