تقدیر و تشکر از مدیر سابق امور پژوهش و فناوری  دانشگاه


🎤 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمدجواد محمودآبادی سرپرست دانشگاه، طی پیامی از زحمات بی‌دریغ مدیر سابق امور پژوهش و فناوری دانشگاه تقدیر نمود.
📜 متن پیام به شرح ذیل است :

همکار گرامی جناب آقای دکتر بهادر ابول پور
سلام‌علیکم ؛
اینک که مسئولیت جنابعالی از سمت مدیر امور پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی سیرجان به پایان رسیده است، به‌رسم ادب و حق‌شناسی بر خود وظیفه می‌دانم از زحمات بی‌دریغ، مساعی ارزشمند و اهتمام ویژه جنابعالی در طول مدت خدمت ارزشمندتان تشکر و قدردانی نمایم.

محمدجواد محمودآبادی
سرپرست دانشگاه