تمدید درخواست استفاده از خوابگاههای دانشجویی

بسمه‌تعالی

اطلاعیه شماره 2

قابل‌توجه کلیه متقاضیان استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

 

بدین‌وسیله اعلام می‌دارد، پیرو اطلاعیه شماره 1 امور دانشجویی دانشگاه به شرح ذیل، مهلت ارسال درخواست استفاده از خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان تا تاریخ 1401/05/31 تمدید شد.

 

لازم به ذکر است که آخرین‌مهلت ارسال درخواست تاریخ مذکور بوده و به درخواست‌های بعدازاین تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

اطلاعیه قبلی (شماره 1)

 

نظر به اینکه در پایان‌ترم بهمن‌ماه 1401-1400 درخواست‌های دانشجویان متقاضی اسکان و استفاده از خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان برای نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 به سرپرستی خوابگاه‌ها ارائه گردیده است؛ بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند، آن دسته از دانشجویانی (دختر و پسر) که تاکنون موفق نشده‌اند درخواست خود را بابت اسکان در خوابگاه‌های این دانشگاه به امور دانشجویی دانشگاه تحویل دهند؛ فرصت دارند از روز شنبه مورخ1401/05/08 الی شنبه مورخ 1401/05/22 درخواست مکتوب خود را به انضمام مشخصات فردی اعم از (نام و نام خانوادگی-شماره دانشجویی-شماره ملی-رشته تحصیلی-تعداد واحد اخذ شده-اتاق مدنظر-شهرستان محل سکونت فعلی) به آدرس ایمیل امور دانشجویی دانشگاه به شرح ذیل ارسال نمایند.

 

لازم به ذکر است که کلیه درخواست‌های دانشجویان متقاضی اعم از (ارائه‌شده به سرپرستان خوابگاه‌ها و همچنین ارسالی به آدرس ایمیل امور دانشجویی) پس از بررسی و در صورت تأیید از تاریخ 1401/06/12 الی 1401/06/20 در قسمت پرتال آموزشی دانشجو-امور دانشجویی-امور خوابگاه‌ها، قابل‌مشاهده خواهد بود. لذا کلیه متقاضیان گرامی جهت اطلاع و اطمینان از وضعیت تأیید و یا عدم‌تأیید درخواست خود می‌توانند از تاریخ 1401/06/12 به پرتال آموزشی خود مراجعه نمایند.

 

آدرس ایمیل امور دانشجویی:

Student.sirjantech@gmail.com

 

 

 

منتظر اطلاعیه‌های بعدی امور دانشجویی دانشگاه باشید.

 

 امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان