تمدید مهلت تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان

دانشجویان محترم ورودی جدید جهت تکمیل پرونده سلامت جسم و روان می بایست ابتدا از طریق لینک زیر وارد سامانه سجاد شده و سپس مطابق تصویر شماره 1 بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید. پس از ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود مطابق شکل شماره 2 به ترتیب روی گزینه های تکمیل پرونده سلامت جسم و تکمیل پرونده سلامت روان کلیک نموده و نسبت به تکمیل فرم ها اقدام نمایید.

ورود به سامانه سجاد

تصویر شماره 1

تصویر شماره 2

دانشجویان گرامی بایستی پس از تکمیل این فرمها، گزارش پرونده (کد رهگیری) را به مرکز مشاوره دانشگاه واقع در طبقه دوم ساختمان دانشکده عمران تحویل دهند.