تولید نخستین واکسن کرونای مبتنی بر mRNA

سال 1401، نخستین واکسن کووید 19 مبتنی بر mRNA ایرانی با نام تجاری رناپ امسال با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و با موافقت سازمان غذا و دارو توسط یک شرکت دانش بنیان به مرحله کارآزمایی بالینی رسید؛ این واکسن حاوی mRNA ساخته شده در آزمایشگاه است که پس از ورود به بدن باعث تولید پروتئینی می شود. این پروتئین هنگام ورود ویروس به بدن پاسخ ایمنی(آنتی بادی) ایجاد می کند و مانع بروز عفونت و بیماری در بدن می شود.