تولید گوشت آنالوگ

سال ۱۴۰۱ گوشت آنالوگ نیز به عنوان جایگزین پروتئین ‌های حیوانی در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی تولید شد؛ این گوشت شباهتی در ویژگی های حسی و خواص گوشت طبیعی دارد و به دلیل نداشتن کلسترول و ویژگی ‌هایی مانند چربی و کالری کم، طعم خوب و قیمت پایین، مورد استقبال مصرف کنندگان در سراسر جهان قرار دارد. در این محصول ساختاردهی شده از برخی پروتئین ‌های گیاهی، اتصال دهنده ‌ها، روغن های گیاهی، طعم دهنده‌ ها، ادویه ها و عوامل رنگی طبیعی برای کمک به بهبود طعم و بافت، اتصال آب، احساس دهانی و شبیه‌ سازی بافت استفاده شده‌ است.