تکمیل فرم سلامت ویژه دانشجویان همه مقاطع

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشگاه صنعتی سیرجان

ضمن عرض تبریک آغاز سال جدید تحصیلی به کلیه دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان

به اطلاع می رساند در سال جاری 1400-1399، طرح پایش و غربالگری سلامت روان برای همه دانشحویان شاغل به تحصیل بصورت متمرکز در سراسر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور اجرا خواهد شد. لذا همه دانشجویان شاغل به تحصیل بایستی از تاریخ 15 شهریور ماه نسبت به تکمیل کارنامه سلامت روان به صورت الکترونیکی و از طریق “سامانه سجاد” اقدام نمایند.

 پس از تکمیل کارنامه سلامت روان، کدپیگیری فرم تکمیل شده در اختیار دانشجو قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که تأییدیه انتخاب واحد دانشجویان در ترم جاری، انتخاب واحد در بازه حذف و اضافه دروس، شرکت در کلاسها، دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات و ثبت نام سراهای دانشجویی در صورت بازگشایی منوط به تکمیل کارنامه سلامت روان و تأییدیه مرکز مشاوره دانشگاه است.

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه (معاونت دانشجویی)

لازم به ذکر است آندسته از دانشجویانی که در سامانه سجاد ثبت نام نکرده اند، بایستی ابتدا در سامانه سجاد ثبت نام نمایند.

لینک آدرس راهنمای ورود به سامانه سجاد وثبت نام:

https://portal.saorg.ir/registration-the-applicant

لینک آدرس سامانه تکمیل کارنامه سلامت روان دانشجویان:

 https://portal.saorg.ir/mentalhealth

1-تأکید می گردد آندسته از دانشجویانی که فرم سلامت جسم را پرکرده اما فرم سلامت روان را تکمیل نکرده اند، بایستی با مراجعه مجدد به سامانه سجاد فرم سلامت روان را تکمیل نمایند.

2-تأکید می گردد تأییدیه انتخاب واحد ترم جاری دانشجویان منوط به پر کردن فرم سلامت روان است.