تکمیل پرسش­نامه دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 

دانشگاهیان محترم (اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان گرامی)

 

✳️ با توجه به همه گیری بیماری کووید19 طی بیست ماه گذشته و ضرورت استمرار آموزش در کشور، تجربۀ جدیدی در حوزه آموزش عالی کشور شکل گرفته است. استفاده از نتایج این تجربه می تواند باعث بهبود روش­های آموزش در دانشگاه­ها و ارتقای برنامه­ریزی در وزارت علوم شود. این پرسش­نامه با هدف گردآوری اطلاعاتی دربارة این تجربه ­ها تنظیم شده است.

🌸 ضمن آرزوی تندرستی برای شما و خانواده محترمتان خواهشمندیم با پاسخ دقیق به پرسش­های زیر، خود را در ارزیابی علمی این تجربۀ ملی شریک سازید؛ چراکه نتایج این پرسش­نامه در ارائۀ تصویری دقیق از این پدیده بسیار اثرگذارخواهد بود. از اینکه وقت و تجربۀ خود را در اختیار نظام سیاستگذاری علمی کشور قرار می دهید، صمیمانه از شما سپاسگزاریم.

❇️ لطفاً پس از تکمیل پرسش­نامه، از «ثبت» فرم مطمئن شوید. چنانچه فرم به درستی تکمیل و ثبت شده باشد، پس از ثبت، پیغامی مبنی بر موفقیت ­آمیز بودن آن دریافت خواهید کرد.

♦️لینک پرسشنامه اعضای محترم هیئت علمی🔽

https://nezarat.msrt.ir/fa/page/2096

 

♦️لینک پرسشنامه دانشجویان گرامی🔽
https://nezarat.msrt.ir/fa/page/2095

 

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه