تیم ایده پرداز سهاب / رتبه پنجم استارتاپ ویکند ایمنی

دانشجویان گرامی تیم ایده پرداز «سهاب»

آقایان عطاالله ایران نژاد پاریزی، حسین محمودآبادی، علی افکاری، علی معصومی، علی افتخاری

خانم ها فاطمه شهیدی پاریزی، حمیده قاسمی، سپیده شجاعی

کسب مقام پنجم از بین 360 ایده ارائه شده در اولین استارت آپ ویکند ایمنی کشور را به شما سخت کوشان تبریک عرض نموده و از خداوند منان برای شما آرزوی موفقیت روزافزون را مسئلت داریم.