دانشگاه صنعتی سیرجان

1 - ثبت‌نام سیم کارت رایگان دانشجویی برای دانشجویان نو ورود

ثبت‌نام سیم کارت رایگان دانشجویی برای دانشجویان نو ورود

سیم کارت دانشجویی صرفا به دانشجویان تعلق می گیرد.

هر فرد تنها یک بار می تواند از این طرح استفاده کند و در صورت خرید بیشتر امکان فعالسازی وجود نخواهد داشت.

امکان فعال سازی رایگان طرح جمعه های رویایی روی سیم کارت دانشجویی وجود دارد و همچنین مکالمه و پیامک داخل شبکه دانشجویی شامل تخفیف خواهد شد.

ثبت نام و دریافت سیم کارت از طریق لینک زیر:

https://shop.mci.ir/sim-cards/special/student

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان

اطلاعیه های دانشجویان جدید الورود - سال 1400
مشاهده اطلاعیه ها راهنمای شرکت در کلاس های مجازی