• صفحه نخست
  • اخبار
  • ثبت نام جدید، حذف و اضافه پوشش بیمه درمان تکمیلی دانشگاهیان(اعضای هیئت علمی،کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی)

ثبت نام جدید، حذف و اضافه پوشش بیمه درمان تکمیلی دانشگاهیان(اعضای هیئت علمی،کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی)

قابل توجه دانشگاهیان(اعضای هیئت علمی،کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی)

 

ضمن آرزوی سلامتی و بهروزی به استحضار می رساند، قرارداد بیمه درمان تکمیلی در تاریخ 1402/08/01 بین دانشگاه و شرکت بیمه نوین) به اتمام خواهد رسید. لذا کلیه همکاران ارجمند جهت ثبت نام جدید، حذف و اضافه پوشش بیمه درمان تکمیلی خود و افراد خانواده (همسر،فرزندان، پدر و مادر و افراد تحت تکفل) میتوانند از تاریخ 1402/07/03 تا تاریخ 1402/07/22 درخواست خود را به امور مالی دانشگاه تحویل نمایند.

 

 بدیهی است درصورت مراجعه و درخواست بعد از تاریخ اعلام شده ترتیب اثری داده نخواهد شد.

 

لازم به ذکراست همکارانی که در قرارداد قبل تحت پوشش بیمه تکمیلی بوده اند و حذف و اضافه ای ندارند نیاز به هیچ گونه اقدام و درخواستی نیست

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان