ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه

 ثبت نام انتخاب دانشجوی نمونه کشوری

از کلیه دانشجویان واجد شرایط دعوت میشود ضمن مطالعه دقیق آئین نامه نسبت به ثبت نام و شرکت در جشنواره دانشجوی نمونه کشوری اقدام نمایند. متقاضیان می توانند تا پایان مهلت ثبت نام با مراجعه به  پایگاه اطلاع رسانی به شرح ذیل ضمن تکمیل فرایند ثبت نام در جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه کشوری شرکت کنند

مهلت ثبت نام الکترونیکی: از 4 آبان ماه الی 20 آبان ماه1398

http://portal.saorg.ir

جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایید