ثبت نام در سمینار (ریاضیات دوره اسلامی از ابتدا تا انتهای خلافت عباسی)