جذب فارغ التحصیلان دوره های ارشد و دکتری به عنوان سرباز امریه در آزمایشگاه ها

به اطلاع می رساند پیرو مذاکرات و تفاهم نامه همکاری فی مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسه آموزشی و تحقیقاتی دفاعی به منظور استفاده بهینه و اصولی از توانمندی دانشآموختگان دانشگاهی، مقرر شده است که این افراد بتوانند در آزمایشگاههای تخصصی مرتبط با رشته خود به عنوان امریه سربازی بکارگیری شده و همکاری نمایند. شرایط اعلام شده به شرح ذیل میباشد:
۱. فارغالتحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتری بوده و از وضعیت تحصیلی مناسبی برخوردار باشند.
۲. دانشگاهها، موسسه آموزشی و پژوهشی در اولویت هستند که اعضاء هیأت علمی آنان، آزمایشگاه های تحقیقاتی را بصورت گروهی با یکدیگر اداره میکنند، علاوه بر این استاد ناظر بر پروژه تعریف شده جهت انجام خدمت دانش آموخته (استاد مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی در دانشگاه) میبایست قرارداد جاری و فعال با بخش دفاع (با اولویت پروژه نوظهور و بدیع) داشته باشد.
۳. متقاضی نخبه وظیفه نباشد.
۴. از مزایای کسری خدمت استفاده نکرده باشند. ولی چنانچه متقاضی، طرح کسر خدمتی را تا سقف ۸ ماه، با واحدهای تابعه ودجا انجام داده باشد و استاد مسئول آزمایشگاه، تاکید بر نیاز به ظرفیت ایشان داشته باشد، بکارگیری ایشان در طرح دانشآموختگان وظیفه مجاز است.
۵. بیش از ۳ ماه به تاریخ اعزام مشمولان به منظور معرفی و بکارگیری، فرصت باقی مانده باشد.

در ضمن، فرم معرفی متقاضی انجام خدمت سربازی، به پیوست میباشد. خواهشمند است پس از تکمیل، فرم را به دفتر امور پژوهش و فناوری ارسال فرمایید.