جذب نیروی امریه پژوهشیار دانشگاه صنعتی سیرجان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به نقل از معاونت آموزش و پژوهش سرکار خانم دکتر حانیه عباسلو، دانشگاه از بین دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد سیرجانی کلیه دانشگاه ها در رشته های فنی – مهندسی برای تاریخ اعزام 1400/11/01 نیروی امریه می پذیرد.

واجدین شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 03441522090 و یا همراه 09132479146 آقای عوض پور تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان