جشنواره دانشگاهی رویش

معاونت فرهنگی قصد برگزاری جشنواره دانشگاهی رویش را دارد لذا از دانشجویان علاقه مند به شرکت در این جشنواره بصورت فردی و گروهی تقاضا می شود آثار و دستاوردهای خود را به امور فرهنگی جهت داوری تا ۲۰/۰۹/۹۷ تحویل نمایند.ضمنا” جهت اطلاعات بیشتر به آیین نامه و دستورالعمل این جشنوارزه در لینک زیر مراجعه فرمایید.

آیین نامه و دستورالعمل جشنواره رویش