جلسه مدیران تربیت بدنی منطقه ۸

جلسه مدیران تربیت بدنی منطقه ۸ از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ لغایت ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ به میزبانی دانشگاه هرمزگان برگزار گردید.