• صفحه نخست
  • رویدادها
  • جلسه هیات رییسه و مدیران ارشد دانشگاه صنعتی سیرجان و مجتمع جهان فولاد برگزار شد

جلسه هیات رییسه و مدیران ارشد دانشگاه صنعتی سیرجان و مجتمع جهان فولاد برگزار شد

جلسه ای در خرداد ماه در محل مجتمع جهان فولاد با هیات رییسه دو سازمان انجام پذیرفت و مقرر گردید تفاهم نامه ای در زمینه فعایت های پژوهشی-آموزشی بین دو سازمان با هدف انجام فعالیتهای مشترک انجام پذیرد.

در ادامه این جلسه به منظور استفاده از آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه صنعتی سیرجان، مدیران ارشد تحقیق و توسعه جهان فولاد بازدیدی از مجموعه آزمایشگاهی/کارگاهی دانشگاه بعمل آوردند و از زیرساخت مناسب آن استقبال نمودند.

همچنین جلسه دیگری با هیات رییسه و مدیران ارشد و همچنین معاون مالی و اداری و مدیر تحقیق و توسعه جهان فولاد با هدف سرمایه گذاری مشترک در زمینه امور رفاهی-ورزشی انجام پذیرفت. مقرر گردید که دو سازمان حمایت همه جانبه در زمینه سرمایه گذاری های مشترک با یکدیگر داشته باشند و نمایندگانی جهت رایزنی امور انتخاب گردید که بصورت فصلی نتایج به بالاترین مقام مسئول دو سازمان ارایه گردید.