جلسه کمیته حمایت از شرکت های  دانش بنیان شهرستان سیرجان

جلسه کمیته حمایت از شرکت های  دانش بنیان شهرستان سیرجان

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان،روز یک شنبه 1 خرداد ماه 1401 در راستای تحقق شعار سال،سومین جلسه  کمیته حمایت از شرکت های دانش بنیان  به رياست  فرماندار ویژه شهرستان سیرجان و با حضور امام جمعه، معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی سیرجان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی، مدیران ادارات و دستگاه های اجرایی ذیربط با هدف بررسی طرح‌ها، ارائه گزارش اعضای کمیته و بررسی مشکلات شرکت های دانش بنیان در محل فرمانداری برگزار شد.

 

در پایان این نشست از مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی سیرجان و دانشگاه علوم پزشکی سیرجان بازدید بعمل آمد.

 

 

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان