• صفحه نخست
  • اخبار
  • حضور ریاست محترم دانشگاه و دانشگاهیان صنعتی درفرمانداری ویژه شهرستان سیرجان

حضور ریاست محترم دانشگاه و دانشگاهیان صنعتی درفرمانداری ویژه شهرستان سیرجان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دیروز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه، ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر علی محمودی نژاد با همراهی سایر دانشگاهیان دانشگاه در فرمانداری  ویژه شهرستان سیرجان با فرماندار سیرجان دیدار کردند. در این دیدار ریاست محترم دانشگاه، انتصاب جناب آقای سهراب بهالدینی به عنوان فرماندار ویژه شهرستان سیرجان را به ایشان تبریک گفتند و در ادامه این دیدار همچنین ریاست محترم دانشگاه انتصاب جدید معاونت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، توسعه و برنامه ریزی فرمانداری به ترتیب به آقایان سید رحیم رضوی و اکبر عباسپور تبریک گفتند.

در پایان دیدار، فرماندار ویژه  شهرستان سیرجان و سایر معاونین فرمانداری ضمن تشکرازحضوردانشگاهیان دانشگاه صنعتی در فرمانداری، دانشگاه صنعتی را مایه افتخارعلمی  شهرستان سیرجان دانستند.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان