• صفحه نخست
  • اخبار
  • حمایت از پایان نامه های مرتبط با توسعه فناوری های حوزه آب، خشکسالی، بهینه سازی مصرف انرژی، فرسایش و محیط زیست

حمایت از پایان نامه های مرتبط با توسعه فناوری های حوزه آب، خشکسالی، بهینه سازی مصرف انرژی، فرسایش و محیط زیست

برای دانلود فایل های پیوست شامل شرایط ثبت نام و موضوعات، نامه ابلاغ وزارت و همچنین کاربرگ وزارت بر روی تصویر زیر کلیک کنید.