حکم انتصاب سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

🔰 حکم انتصاب سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

✍️ به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز دوشنبه 6 دی ماه 1400، در حکمی که از سوی دکتر علی
محمودی نژاد رئیس دانشگاه صادر شد، دکتر علیرضا نورمندی پور عضو گروه فیزیک دانشگاه، به عنوان
سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه منصوب گردید.
در این حکم آمده است،

جناب آقای دکتر علیرضا نورمندی پور
عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی فیزیک
با سلام و احترام؛
نظر به تعهد و سوابق ارزندهٔ جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین
الملل دانشگاه منصوب می‌شوید
امید است با اتکال به خداوند سبحان و مد نظر قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری در پیشبرد و
تامین اهداف و ارتقاء توانمدیهای دانشگاه و انجام مسئولیت های محوله موفق باشید.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان