حکم انتصاب سرپرست مدیریت گروه مهندسی مکانیک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز  دوشنبه 16 خرداد ماه 1401، در حکمی که از سوی دکتر محمد جواد محمودآبادی سرپرست دانشگاه صادر شد، دکتر احمد مشایخی عضو گروه مکانیک دانشگاه، به عنوان
سرپرست مدیریت گروه مهندسی مکانیک دانشگاه منصوب گردید.

در بخشی از این حکم آمده است:

انتظار می‌رود با اتکال به خداوند متعال، اهتمام و ابتکار کافی و مؤثر خویش، ضمن همکاری با سایر مدیران ذی‌ربط، در پیشبرد اهداف معاونت آموزشی و پژوهشی در چارچوب سیاست‌های تبیین شده بکوشید و زمینه ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید.

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان