حکم انتصاب سرپرست گروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه

🔰 حکم انتصاب سرپرست گروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه

✍️ به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز سه‌شنبه 12 بهمن‌ماه ۱۴۰۰، در حکمی که از سوی دکتر علی محمودی نژاد
رئیس دانشگاه صادر شد، دکتر محسن اسدی زیدآبادی عضو گروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه، به‌عنوان سرپرست گروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه منصوب گردید

💠 در این حکم آمده است:
جناب آقای دکتر محسن اسدی زیدآبادی

عضو محترم گروه آموزشی مهندسی عمران

با سلام و احترام؛

نظر به تعهد و سوابق ارزندهٔ جنابعالی، به‌موجب این حکم به‌عنوان سرپرست گروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه منصوب می‌شوید

امید است با اتکای به خداوند سبحان و مدنظر قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری در پیشبرد و
تأمین اهداف و ارتقاء توانمندی‌های دانشگاه و انجام مسئولیت‌های محوله موفق باشید.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان