دانستنی هایی پیرامون کرونا ویروس

دانستنی هایی پیرامون کرونا ویروس

به اطلاع همکاران می رساند دانشگاه علوم پزشکی کرمان اقدام به تهیه مستنداتی در خصوص کرونا ویروس، در قالب پیام، پوستر و کلیپ  نموده است که برای دستیابی به آنها می توانید پیوند زیر را دنبال کنید:

دانستنی هایی پیرامون / دانشگاه علوم پزشکی کرمان