• صفحه نخست
  • اخبار
  • دانشجویان واجد شرایط انتخابات شورای صنفی- رفاهی دانشگاه صنعتی سیرجان

دانشجویان واجد شرایط انتخابات شورای صنفی- رفاهی دانشگاه صنعتی سیرجان

بسمه تعالی
اطلاعیه شورای صنفی

به اطلاع می رساند لیست مشخصات دانشجویان واجد شرایط انتخابات شورای صنفی- رفاهی دانشگاه صنعتی
سیرجان به شرح ذیل اعلام می گردد.


امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان

ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی
1 ایلیا برزین 40255171049
2 سیدمحمد ناظری 40255171052
3 عرفان پورخسروانی 40177131069
4 علیرضا ملک 40122131004
5 ابوالفضل شهبا 40122131053
6 ایمان رشید فرخی 40155171021
7 محمد مهدی مسیحی 40033111009
8 الینا اسلامی 40255171019