دانشگاه در یک نگاه ویژه دانشجویان ورودی جدید.

دانشگاه صنعتی سیرجان در یک نگاه

برای مشاهده نسخه اسلایدشو   اینجا کلیک کنید

برای مشاهده نسخه pdf  اینجا کلیک کنید