دانشگاه شیراز برگزار نمود

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، امروز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه 99  ، به مناسبت هفته سرآمدی آموزش و بزرگداشت روز استاد،   معاونت آموزشی و دفتر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شیراز ، جلسه ای به صورت مجازی با محوریت آموزش و یاد گیری الکترونیکی ، تجارب و چشم انداز ها برگزار نمود  که در این جلسه  معاونت محترم آموزش دانشگاه  صنعتی سیرجان  جناب آقای دکتر میر حسین خانی به همراه مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه و مدیر دفتر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت  دانشگاه حضور داشتند .

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان