دانشگاه صنعتی سیرجان به پنجره خدمات هوشمند دانشگاهی متصل شد

دانشگاه صنعتی سیرجان به پنجره خدمات هوشمند دانشگاهی متصل شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان، طبق قانون، کلیه دستگاه‌های دولتی از جمله دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بایستی خدمات خود را از طریق اتصال پنجره واحد خدمات دولت هوشمند ارائه نمایند. در همین راستا با همت و تلاش شبانه روزی دکتر علیرضا نورمندی پور معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه، مهندس محسن بارانی مدیر اداره فناوری و انفورماتیک دانشگاه، دکتر سعیده برزگر پاریزی نماینده تام الاختیار دانشگاه در حوزه پنجره واحد خدمات دولت و سایر کارکنان در این حوزه، سامانه جامع دانشگاه از طریق اتصال به پنجره خدمات هوشمند دانشگاهی به سامانه دولت متصل گردید. ضمن تبریک به همکاران پر تلاش دانشگاه، از این پس کلیه دانشگاهیان دانشگاه صنعتی سیرجان می‌توانند از طریق لینک پنجره خدمات هوشمند وارد سامانه جامع دانشگاه شوند و یا از طریق درگاه خدمات الکترونیک دولت (https://sso.my.gov.ir) وارد پنجره خدمات دانشگاهی شده و از این طریق وارد سامانه دانشگاه شوند.

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان