• صفحه نخست
  • اخبار
  • دانشگاه صنعتی مالک اشتر به مناسبت بزرگداشت روز صنعت دفاعی ( ۳۱ مرداد) اقدام به برگزاری مسابقه دانشجویی حل مسائل علمی- فنی کاربردی در سطح ملی همراه با اهداء جوایز به مقام‎ های اول تا سوم هر حوزه نموده است.

دانشگاه صنعتی مالک اشتر به مناسبت بزرگداشت روز صنعت دفاعی ( ۳۱ مرداد) اقدام به برگزاری مسابقه دانشجویی حل مسائل علمی- فنی کاربردی در سطح ملی همراه با اهداء جوایز به مقام‎ های اول تا سوم هر حوزه نموده است.

دانشگاه صنعتی مالک اشتر به مناسبت بزرگداشت روز صنعت دفاعی ( ۳۱ مرداد) اقدام به برگزاری مسابقه دانشجویی حل مسائل علمی- فنی کاربردی در سطح ملی همراه با اهداء جوایز به مقام‎ های اول تا سوم هر حوزه نموده است.

 

https://student.alzahra.ac.ir/R-kmk6syi

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان