دانشگاه صنعتی سیرجان

photo 2023 08 19 08 46 37 1280x768 - دانشگاه صنعتی مالک اشتر به مناسبت بزرگداشت روز صنعت دفاعی ( ۳۱ مرداد) اقدام به برگزاری مسابقه دانشجویی حل مسائل علمی- فنی کاربردی در سطح ملی همراه با اهداء جوایز به مقام‎ های اول تا سوم هر حوزه نموده است.

دانشگاه صنعتی مالک اشتر به مناسبت بزرگداشت روز صنعت دفاعی ( ۳۱ مرداد) اقدام به برگزاری مسابقه دانشجویی حل مسائل علمی- فنی کاربردی در سطح ملی همراه با اهداء جوایز به مقام‎ های اول تا سوم هر حوزه نموده است.

دانشگاه صنعتی مالک اشتر به مناسبت بزرگداشت روز صنعت دفاعی ( ۳۱ مرداد) اقدام به برگزاری مسابقه دانشجویی حل مسائل علمی- فنی کاربردی در سطح ملی همراه با اهداء جوایز به مقام‎ های اول تا سوم هر حوزه نموده است.

 

https://student.alzahra.ac.ir/R-kmk6syi

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان

photo 2023 08 19 08 46 37 - دانشگاه صنعتی مالک اشتر به مناسبت بزرگداشت روز صنعت دفاعی ( ۳۱ مرداد) اقدام به برگزاری مسابقه دانشجویی حل مسائل علمی- فنی کاربردی در سطح ملی همراه با اهداء جوایز به مقام‎ های اول تا سوم هر حوزه نموده است.

اطلاعیه ها

مشاهده آرشیو