دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی

ریاست

دکتر سعیده برزگر پاریزی

رئیس دبیـرخـانـه جـذب اعـضـای هـیـأت عـلـمـی

دانشیار گروه مهندسی برق
 
تلفن : 03441522004

درباره بخش:

شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۶ با تغییر شیوه جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور، با تصویب آیین‌نامه‌ای ساختار جدیدی را برای جذب اعضای هیأت علمی تعریف و تعیین کرد. ادامه …

کارشناس مسئول

زینب محیاپور لری

تلفن :03441522028

پیوندهای مرتبط