درخانه بمانیم

دکتر عبدالزهرا نعامی عضو هیات علمی و هسته مشاوره اجتماعی- فرهنگی ستاد مبارزه با بیماری کرونا دانشگاه شهید چمران اهواز در یادداشتی عنوان کرد: توصیه مهم” در خانه بمانیم” بیانگر اهمیت و نقش خانواده در پیشگیری و کنترل این بیماری است.  

ماهیت بیماری ویروس کرونا به نوعی است که نه تنها افراد بلکه خانواده ها را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین دلیل توصیه مهم” در خانه بمانیم” بیانگر اهمیت و نقش خانواده در پیشگیری و کنترل این بیماری می باشد. برای کمک به خانواده ها در مواجه با این ویروس منحوس می توان از سازه ای تحت عنوان تاب آوری خانواده استفاده کرد. بعضی از تعریف های تاب آوری خانواده به شرح زیر است:

تابآوری خانواده به معنی تقویت ظرفیت های موجود در خانواده جهت تسلط یافتن بر سختی ها .

تاب آوری خانواده به توانایی برای غلبه بر استرس ها و سختی ها و مقاومت در برابر تجربیات روانی- اجتماعی دردناک ،وفق دادن خود با سختی ها و بهبود یافتن از رویدادهای استرس زا اشاره دارد.

تاب آوری خانواده به عنوان ویژگی خانوادگی که باعث افزایش مقاومت و سازگاری آنها در برخورد با تغییرات و شرایط بحرانی می شود، تعریف می شود.

خانواده ها فرایندی را ایجاد می کنند تا اعضای خانواده بتوانند استرس را مدیریت کرده، و در طی یک بحران گردهم بیایند و به سمت سازگاری مطلوب حرکت کنند. در واقع در بحث تابآوری خانواده با بررسی جنبه های.
مختلف عملکرد خانواده، به شیوه هایی که خانواده برای سازگاری با فشارهای بیرونی استفاده می کنند، پرداخته می شود. فرض اساسی این است که بحران های استرس زا و چالش های مداوم بر کل خانواده تاثیر می گذارد، و به نوبه خود، فرایندهای کلیدی خانواده، میانجی برای بهبودی و تابآوری اعضا و همچنین واحد خانواده است.

علاوه بر آشنایی با مفهوم تاب آوری خانواده و نقشی که می تواند در غلبه بر مشکلات داشته باشد، آشنایی با ویژگی ها ی خانواده های تاب آور است که در زیر مهمترین آنها ارایه می شوند:

ساختار خانواده برای مواجهه با امور غیر منتظره، انعطاف پذیر است.

تعامل با دوستان از طریق وسایل الکترونیکی بخشی از فعالیت های روزانه آن هاست.

قوانین خانواده خشک و انعطاف ناپدیرنیستند.

قوانین در خانواده بر حسب نیازهای خانوادگی تغییر می کند.

در خانواده رویدادهای پر استرس به عنوان بخشی از زندگی پذیرفته شده .

این موضوع را پذیرفتند که مشکلات گاهی به صورت غیر منتظره رخ می دهند.

همه در اخذ تصمیمات خانوادگی سهیم هستند.

خانواده در هنگام مصیبت شرایط را درک  می کند و به فعالیت خود ادامه می دهد.

اعضای خانواده خودشان را با شرایط لازم جهت انجام مسئولیت خانوادگی در شرایط اضطراری انطباق می دهند.

در شرایط استرس مراقبت حرف هایی که بهم می زنند هستند.

 نسبت به انجام روش های جدید انجام امور خانوادگی در شرایط بحرانی انعطاف پذیر هستند.

اعضا در شرایط بحرانی همدیگر را درک می کنند.

این که می توانند از عهده مشکلاتشون در هنگام بحران بر بیایند یک اعتقاد و باور خانوادگی آنهاست.

برای حل مشکلات آنها را بطور مثبت مطرح می کنند.

اعضا از صرف زمان و انرژی برای خانواده احساس خوبی دارند.

آنها معتقدند که توانایی حل مشکلات را دارند.

اعضای خانواده انقدر در مورد مشکل صحبت می کنند تا به راه حل برسند.

در سختی اعضاء می توانند به عنوان یک خانواده عمل کنند.

می توانند اختلاف نطرهای خانوادگی را در پذیرش یک بحران  مدیریت کنند.

 در خانواده اعضاء می توانند بدون اینکه کسی را ناراحت کنند دردل نموده و خالی شوند.

 

 

ما کرونا را همراه با خانواده شکست می دهیم

روابط عمومی دانشگاه