درخواست وام ضروری دانشجویی با ظرفیت محدود

 

  دانشجویانی که در سیستم صندوق رفاه دانشجویی سند تعهد محضری ثبت نموده و متقاضی دریافت وام ضروری می‌باشند می توانند از روز شنبه1401/08/21 تا روز سه شنبه 1401/09/15 با مراجعه به سایت صندوق رفاه به آدرس https://bp.swf.ir با ثبت تقاضاي وام ضروري تحت عنوان ( وام ضروری رویداد خرید لوازم کمک‌آموزشی) اقدام نمایند.

 

دانشجویان محترم می بایست پس از ثبت درخواست وام، فاکتور اسکن شده به همراه اصل فاکتور را تا تاریخ 1401/09/15 به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه تحویل نمایند.

 

 ضمنا با توجه به ظرفیت محدود، اولویت با دانشجویانی است که درخواست خود را زودتر ثبت نمایند.

 

اداره رفاه دانشجویی دانشگاه