• صفحه نخست
  • اخبار
  • دریافت درجه دانش بنیانی شرکت واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی سیرجان

دریافت درجه دانش بنیانی شرکت واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی سیرجان

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان، شرکت ترازسازان فیروزان صنعت با مدیریت مهندس نبی الله نصرت آبادی از شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی سیرجان موفق به اخذ درجه دانش بنیانی از معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری شد. گفتنی است شرکت ترازسازان فیروزان صنعت در سال 1398 تاسیس و در زمینه های تولید ملزومات شیشه ای آزمایشگاهی و ترازهای صنعتی و نظامی فعالیت دارد.  

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان

 

 فعالیت شرکت ترازسازان فیروزان صنعت از نگاه دوربین روابط عمومی