در اختتامیه گردهمایی مدیران مراکز مشاوره و بهداشت:

در اختتامیه گردهمایی مدیران مراکز مشاوره و بهداشت:

برترین مراکز مشاوره و بهداشت معرفی شدند

برترین مراکز مشاوره و سبک زندگی و مدیران مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌های وزارت علوم معرفی و تقدیر شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان اموردانشجویان، در مراسم اختتامیه سی‌ و چهارمین گردهمایی مدیران مراکز مشاوره و سبک زندگی و یازدهمین گردهمایی مدیران مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برگزار شد.

در این مراسم نشان حامی به چنگیز رحیمی؛ مدیر مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه شیراز، موسی کافی؛ مدیر مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه گیلان، رویا عقیلی؛ مدیر مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بیرجند، فرخنده دنیوی‌زاده؛ مدیر مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه شهید چمران اهواز، زهره عزیزی؛ مدیر مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تهران، پوراندخت مرتضوی؛ مدیر مرکز بهداشت و درمان دانشگاه شهید چمران اهواز دریافت کردند.

همچنین این نشان به سید داوود نوبخت؛ مدیر مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی علیه السلام، هادی صمدیه؛ مدیر مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه بیرجند، فاطمه قنادی‌اصل؛ مدیر مرکز مشاوره و سبک زندگی و بهداشت و درمان دانشگاه محقق اردبیلی، میرمحمد خلیلی‌پور؛ مدیر مرکز بهداشت و درمان دانشگاه سیستان و بلوچستان، افسانه اصولی؛ مدیر مرکز بهداشت و درمان دانشگاه ارومیه، نرگس موسویان؛ مدیر مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی و بهداشت و درمان دانشگاه جندی‌شاپور دزفول، فرانک دیدگر؛ مدیر مرکز بهداشت و درمان دانشگاه اراک، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و سیده نجمه سیدحسینی؛ کارشناس دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی اهدا شد.

مراکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه‌های شیراز، صنعتی اصفهان، علم و فناوری مازندران، صنعتی کرمانشاه و مجتمع آموزش عالی لارستان  نیز رتبه‌های برتر در ۵ طبقه جمعیتی شدند.

دانشگاه‌های علامه طباطبایی، حکیم سبزواری، هنر تهران، هنر اسلامی تبریز، و سلمان‌فارسی کازرون نیز رتبه‌های نمونه را از آن خود کردند.

رتبه‌های فعال مراکز مشاوره و سبک زندگی نیز به دانشگاه‌های رازی کرمانشاه، کردستان، هرمزگان، صنعتی سیرجان و مرکز آموزش عالی اقلید تعلق گرفت.

در بخش مراکز بهداشت و درمان، دانشگاه‌های تهران، صنعتی اصفهان، تربیت‌مدرس و دامغان موفق به دریافت رتبه‌های برتر در ۴ طبقه جمعیتی شدند.

همچنین در این گروه جمعیتی دانشگاه‌های اصفهان، علامه طباطبایی، ولی‌عصر (عج) رفسنجان و هنر تهران رتبه‌های نمونه را کسب کردند.

رتبه‌های فعال بهداشت و درمان نیز به دانشگاه‌های تبریز، صنعتی امیرکبیر، حکیم سبزواری و بجنورد اختصاص یافت.

گفتنی است؛ مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه بیرجند نیز به عنوان مرکز الگو در سال ۱۴۰۱ برگزیده شد.