در بیانیه اجلاس روسای دانشگاه‌ها تأکید شد؛

در بیانیه اجلاس روسای دانشگاه‌ها تأکید شد؛

💢آمایش آموزش عالی کشور یکی از محورهای مهم افزایش بهره‌وری/ضرورت توسعه آموزش‌های مهارت محور برای پیوند زیست‌بوم دانش و اشتغال

🔹رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور در بیانیه پایانی اجلاس سه روزه خود در مشهد مقدس، بر ضرورت توسعه آموزش‌های مهارت محور برای پیوند زیست‌بوم دانش و پژوهش با زیست‌بوم کار و اشتغال تأکید کردند و اجرای طرح آمایش آموزش عالی کشور را یکی از مهم‌ترین محورهای مهم افزایش بهره‌وری اعلام کردند. .

ادامه مطلب را اینجا بخوانید👇👇

http://www.msrt.ir/fa/news/82752

♻️ روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان