• صفحه نخست
  • اخبار
  • دعوت نامه و فرم مشارکت با موضوع برگزاری چهارمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ویژه شـرکتهـاي دانش بنیـان

دعوت نامه و فرم مشارکت با موضوع برگزاری چهارمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ویژه شـرکتهـاي دانش بنیـان

قابل توجه شرکت های واحد فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه

باسلام

احتراما به پیوست  دعوت نامه و فرم مشارکت با موضوع برگزاری چهارمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند که در تاریخ 11 الی 13 تیر ماه سال جاری در مرکز رشد نمایشگاههای مصلی تهران برگزار می گردد، لذا همکاران شرکت واحد فناور می توانند نسبت به تکمیل فرم و دعوتنامه در صورت تمایل جهت شرکت در نمایشگاه اقدامک نمایند. لازم به ذکر است باحمایت صندوق نوآوري و شکوفـایی بـه شـرکتهـاي دانش بنیـان به میزان70 درصـد تـاسـقف 300 میلیون ریـال یـارانه نمایشگاهی تعلق خواهد گرفت.

دبیرخانه دائمی نمایشــگـاه، با شـماره تلفنهاي 021-22893242 و 09916364416آماده پاسـخگویی میباشـد