دفتر ریاست و روابط عمومی

ریاست دانشگاه

دکتر محمدجواد محمودآبادی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

mahmoodabadi@sirjantech.ac.ir

درباره دانشگاه:

دانشگاه صنعتی سیرجان دانشگاهی است که در شهر سیرجان استان کرمان واقع شده‌است. اولین ساختمان این دانشگاه در سال ۱۳۷۱ تأسیس شد و در سال ۱۳۷۲ با ورود رشته مهندسی مکانیک گرایش جامدات روزانه تحت نظر دانشگاه شهید باهنر کرمان شروع به کار کرد. ادامه…

کارشناس دفتر ریاست و روابط عمومی

روح الله زیدآبادی

کارشناس مسئول روابط عمومی

Zeydabadi.ra@gmail.com

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۱۰

دبیرخانه مرکزی

ملیحه جاوید

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۲۷

 

صغری شهبا

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۷۴

مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخ به شکایات

مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخ به شکایات

دکتر سید محمدمهدی نبوی

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۲۹

 

کارشناس دفتر حقوقی

شیوا درستان

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۱۳

گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

رئیس: مریم محمودیان

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۸۸

تماس با ما

روح الله زیدآبادی

کارشناس مسئول روابط عمومی

Zeydabadi.ra@gmail.com

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۰۱

آرشیو اخبار