دوره آموزش پایتون با محوریت وب( جنگو )

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، دوره آموزش پایتون با محوریت وب( جنگو ) را برگزار می نماید، دانشجویان محترم می توانند در صورت علاقه مندی از تاریخ 14 اسفند ماه 1401 به دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و یا دفتر انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه مراجعه نمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان