دوره مهارتی بازرسی چشمی جوش

کلاس ها هر هفته چهارشنبه ها از ساعت 13:30 الی 17:30 در دانشگاه برگزار می گردد

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مرجعه نمایید

برای  آشنایی با سرفصل دوره، مدت دوره، نحوه ارزشیابی و دریافت گواهینامه بر روی تصویر زیر کلیک کنید