دانشگاه صنعتی سیرجان

Untitled 3 - دومین کنفرانس مدلسازی رفتار مکانیکی مواد

دومین کنفرانس مدلسازی رفتار مکانیکی مواد

WhatsApp Image 2022 06 08 at 11.14.58 AM 723x1024 - دومین کنفرانس مدلسازی رفتار مکانیکی مواد

اطلاعیه ها

مشاهده آرشیو