• صفحه نخست
  • اخبار
  • دیدار دانشگاهیان دانشگاه صنعتی سیرجان با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دیدار دانشگاهیان دانشگاه صنعتی سیرجان با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز شنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰، جلسه ای با حضور معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری جناب آقای سورنا ستاری، معاونین ایشان، ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر علی محمودی نژاد به همراه معاونت محترم آموزشی و پژوهشی، مدیر پژوهش و فناوری و مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه در دفتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل گردید.

از اهداف جلسه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • حمایت از مرکز رشد
  • ایجاد مرکز نوآوری
  • ایجاد کارگزاری شرکت های دانش بنیان

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان