دیدار ریاست جمهوری

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند طبق هماهنگی های بعمل آمده دیدار ریاست محترم جمهوری در شهرستان رفسنجان دوشنبه مورخ ۲۰ ابان ماه ساعت ۹ صبح برگزار می گردد.علاقه مندان جهت نامنویسی به دفتر امور فوق برنامه (خانم رضوی)مراجعه فرمایند.