رئیس جمهور: دولت مصمم است طرح تحول آموزش عالی را تکمیل کند

رئیس جمهور:

دولت مصمم است طرح تحول آموزش عالی را تکمیل کند

رئیس جمهور در پیامی به پنجمین اجلاس ملی کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره و نخستین اجلاس ملی سرآمدان آموزشی تأکید کرد: دولت سیزدهم با ارائه چشم انداز برنامه هفتم توسعه در فصل آموزش و فناوری، مصمم است طرح تحول آموزش عالی را تکمیل کند.
خبر تکمیلی در سایت وزارت علوم:
روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان