رئیس صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرد؛

رئیس صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرد؛

افزایش اعتبار وام شهریه و وام تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری

دکتر ناصر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: اعتبار وام شهریه به میزان ۱۰۰ درصد و وام تحصیلی به میزان ۵۰ ‏درصد در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹ـ۹۸ افزایش یافت.‏

به گزارش روابط عمومی  دانشگاه، دکتر مطیعی در نامه ارسالی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ‏گفت: با عنایت به شرایط ناشی از ویروس کرونا و لزوم حمایت بیشتر از دانشجویان، صندوق رفاه اقدام به افزایش اعتبار ‏برخی وام‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات و منابع خود نموده است. در همین راستا علاوه بر امتیاز تخصیص یافته قبلی، ‏اعتبار وام شهریه به میزان 100 درصد و وام تحصیلی را به میزان 50درصد در نیمسال دوم سال تحصیلی 99ـ98 افزایش ‏داده است، لذا ضمن اطلاع رسانی به دانشجویان، اهتمام و هماهنگی لازم به‌منظور استفاده از ظرفیت یادشده در حمایت ‏حداکثری از دانشجویان و جذب اعتبار تخصیصی مبذول گردد.‏

                                                               روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان