رئیس صندوق رفاه دانشجویان خبر داد:

 

💢ثبت‌نام ۱۲۰ هزار دانشجو برای استفاده از خوابگاه

🔹رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: دانشجویانی که برای ترم مهرماه نیاز به خوابگاه دارند می‌توانند تا ۳۱ مرداد در سایت جدید صندوق رفاه دانشجویان ثبت‌نام کنند و تاکنون ثبت‌نام ۱۲۰ هزار نفر انجام شده است.

ادامه مطلب را اینجا بخوانید👇👇

http://www.msrt.ir/fa/news/79103

♻️ روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان