رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم: تمدید نشدن قرارداد به علت کسب نکردن حدنصاب علمی، اخراج نیست

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، محمد خلج امیرحسینی امروز در نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با اشاره به اینکه تعریف اخراج با اتمام و لغو قرارداد متفاوت است؛ گفت: تعدادی اسامی در فضای مجازی با عنوان اساتید اخراجی مطرح شده است، سوالی که نسبت به این موضوع، مطرح است این است که آیا استاد بازنشسته اخراجی است؟ عضو هیئت علمی که قراردادش به پایان رسیده اخراجی است؟ اتمام مأموریت به معنای اخراج است؟ عدم تمدید قرارداد اخراج است؟ خیر، اخراج به این‌ها اطلاق نمی‌شود و استادی که در پایان یک سال نتوانسته امتیازات لازم را کسب کند نباید قراردادش تمدید شود.
وی با اشاره به بحث اخراج یا قطع همکاری با شماری از استادان دانشگاه یادآور شد: این بحث دو نکته دارد؛ اسامی که از این استادان در فضای مجازی منتشر می‌شود، بر اساس تعریف‌های دیگری از اخراجی است و از روی اسم‌ها مشخص می‌شود که استادان بازنشسته، حق تدریس، اتمام مأموریت، عدم تمدید قرارداد و لغو همکاری را هم جزو اخراجی حساب کرده‌اند.
امیرحسینی خاطر نشان کرد: این افراد را نمی‌توان اخراجی نامید، به عنوان مثال یک استاد پیمانی که نتوانسته ظرف ۲ تا ۵ سال حداقل نمره علمی را کسب کند، دانشگاه مجاز است به لحاظ قرارداد وی را تمدید نکند در حالی که این رسانه‌ها او را نیز استاد اخراجی می‌نامند.
وی گفت: تنها معیار ما برای اطلاق عنوان اخراجی، این است که به فرد وسط دوران کاری خود اعلام کنند دیگر نباید کار کند و همکاری با او لغو شود که این شرایط در موارد ویژه‌ای اتفاق می افتد که بیشتر شامل مباحث اخلاقی است و تعداد آن بسیار انگشت شمار است..
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم افزود: این وظیفه ما است که از اخلاق و معنویت در محیط دانشگاه صیانت کنیم و از هیئت اجرایی جذب که قرارداد فرد فاقد شرایط اخلاقی را لغو کند قدردانی می‌کنیم.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که آن رسانه‌هایی که آمار می‌دهند در این ۲ سال با این تعریف‌هایی که از اخراجی دارند استادان زیادی اخراج شده‌اند، باید افراد اخراج شده با همین تعریف‌ها را در ۸ سال دولت قبل نیز احصا کرده و تقسیم بر تعداد سال کنند و تعداد استادان سالانه اخراج دولت قبل و این دولت و همه دولت‌ها را با هم مقایسه کنند.
آمار فراخوان جذب امسال
رئیس مرکز جذب گفت: طی فراخوان اخیر که از ۴ شهریور آغاز شد و تا ۱۸ شهریور ادامه یافت، تعداد ۱۳ هزار و ۱۰۰ نفر نام نویسی کردند. و شرایط معدل و سن در این ثبت نام لحاظ شده است.
امیرحسینی گفت: در فراخوان‌های قبلی با هر معدلی می‌شد ثبت نام کرد، دانشگاه‌ها غربالگری می‌کردند و در مواردی که نظارت کافی نبود شخص تا آخرین مرحله پیش می‌رفت و بعد مشاهده می‌کرد یک یا یک و نیم نمره از کف معدل کم دارد و بعد اعلام می‌شد چون روند ۲ سال طول کشیده فرد را قبول کنید.
وی ادامه داد: این ۱۳ هزار نفر هر کدام ۳ ظرفیت انتخاب کردند که حدود ۳۹ هزار ظرفیت می‌شود، در حال حاضر ۳۵ هزار و ۱۴۵ رشته‌محل انتخاب شده است که در علوم انسانی ۱۱ هزار نفر، فنی و مهندسی نزدیک ۸ هزار نفر و علوم پایه ۷ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند.
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم ادامه داد: به دانشگاه نامه زدیم و جدول زمان‌بندی ارسال کرده‌ایم و از دانشگاه‌ها می‌خواهیم بعد از پایان ثبت نام متقاضیان، غربالگری را حداکثر تا ۴ آبان ۱۴۰۲، مصاحبه علمی و تعیین ۳ رقیب برتر و رسیدگی به شکایات مربوطه تا ۲ آذر ۱۴۰۲ و مصاحبه عمومی ۳ رقیب برتر تا ۳۰ آذر ۱۴۰۲ و بارگذاری صورت جلسه اجرایی جذب تا ۳۰ دی ۱۴۰۲ انجام دهند.
وی تاکید کرد: هر دانشگاهی که دیر اقدام کند ممکن است برای فراخوان بعدی حذف شود.
امیرحسینی تصریح کرد: همچنین پرونده‌های مربوط به فراخوان ۹۹ را تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲ بیشتر پذیرش نمی‌کنیم.