رئیس مرکز جذب وزارت علوم: فراخوان اردیبهشت 1402 جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها با کمی تأخیر و در خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

محمد خلج امیرحسینی رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی درباره زمان ثبت نام فراخوان جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم در اردیبهشت ۱۴۰۲ گفت: فراخوان اردیبهشت ماه با کمی تأخیر، خرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. وی درباره اینکه آیا فرایندهای جذب مربوط به فراخوان‌های سال گذشته انجام شده است یا خیر افزود: فرایندهای جذب مربوط به سال ۱۴۰۰ تا اندازه‌ای انجام شده است، ولی در مورد فرایندهای جذب مربوط به سال ۱۴۰۱ متأسفانه هنوز پرونده‌های قابل توجهی از دانشگاه‌ها به مرکز جذب ارسال نشده است.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم درباره علت موضوع مذکور گفت: این موضوع را باید از دانشگاه‌ها پرسید مرکز جذب وزارت علوم حتی جدول زمانی را ارائه داده و این امکان نیز فراهم شده است تا دانشگاه‌ها استعلامات را به بعد از هیأت اجرایی موکول کنند، انتظار ما این است که دانشگاه‌ها تلاش بیشتری کرده و برنامه ریزی فشرده‌تری داشته باشند تا کار را به نتیجه برسانند.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم پیش از این عنوان کرده بود: طبق بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، مشخص شد یک گلوگاه اصلی در بحث سرعت در دانشگاه‌ها، این است که دانشگاه‌ها منتظر استعلام و تحقیق می‌شوند. وی ادامه داد: برای همین ما در مرکز جذب وزارت علوم جدولی را طراحی کرده و به این نتیجه رسیدیم که استعلام‌ها را به سمت مرکز جذب سوق دهیم و وظیفه اصلی و پایش بحث استعلام‌ها در مرکز جذب صورت گیرد.

خلج امیرحسینی گفت: از این طریق دانشگاه‌ها از این بحث آزاد شده و با فراغ بال از روز اول که فراخوان انجام می‌شود به غربالگری، توانمندی علمی و صلاحیت عمومی پرداخته و سپس هیأت اجرایی جواب را برای مرکز جذب ارسال می‌کند. در مرحله بعد بحث‌های نظارت، استعلام و تحقیقات انجام می‌شود و کار دانشگاه‌ها سرعت می‌گیرد، بنابراین تلاش ما این است که این قسمت را فعال‌تر کنیم تا زودتر جواب بگیریم.

وی ادامه داد: بدین وسیله هر ماندگاری که در دانشگاه‌ها صورت گیرد مربوط به تدابیر خود دانشگاه‌ها بوده و به خارج از دانشگاه مرتبط نخواهد بود.

امیرحسینی گفت: ما نیز از دانشگاه‌ها درخواست کرده‌ایم طوری برنامه ریزی کنند که طبق جدولی که به آنها ارائه شده، فراخوان‌های سال ۱۴۰۰ و اردیبهشت سال ۱۴۰۱ را تا آخر تابستان سال آینده جمع بندی و نهایی کنند.