راه اندازی سامانه جامع کاریابی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

سامانه کاریابی به نشانی karyabi.mcls.gov.ir که از امروز راه اندازی شده، محلی برای معرفی کارجویان به کارفرمایان است.

در حال حاضر کارفرمایان به حدود ۵۰۰ هزار نیروی کار نیاز دارند.